Global G.A.P.

Mezinárodní certifikát pro zemědělské výrobky

Zaměřený na bezpečnost potravin a produktů, například na kontrolu minimálního množství reziduí v ovoci (MLR).

Jedná se o certifikaci systému bezpečnosti a kvality produktů zemědělské výroby dle standardu GLOBAL G.A.P