Naše certifikáty a unijní členství

OUČR

Ovocnářská unie České republiky

Jedná se o profesní sdružení ovocnářů České republiky, které členy zastupuje v jednáních s orgány státní správy a partnerských organizací. 

SISPO

Systém pro integrované pěstování ovoce

Orgán OUČR dohlížející na správnou zemědělskou praxi, zejména s důrazem na environmentální podmínky, jejich plnění a kontrolu. 

UOJZČ

Unie ovocnářů jižních a západních Čech

Regionální sdružení ovocnářů

Global G.A.P.

Soukromá obchodní norma

s důrazem na bezpečnost potravin a produktů, například kontrola min. množství reziduí v ovoci (MLR).