v uniích a sdružení

OUČR

Ovocnářská unie České republiky

Jsme členy profesního sdružení ovocnářů, pedagogů a školkařů České republiky.

SISPO

Systém pro integrované pěstování ovoce

Naše jablka v minulosti dostala ochrannou známkou SISPO. Tato známka se uděluje jen ovoci pěstovanému výhradně v Česku.

UOJZČ

Unie ovocnářů jižních a západních Čech

Regionální sdružení ovocnářů má jeden stejný cíl dodávat kvalitní české ovoce na domácí trh.

Global G.A.P.

Mezinárodní certifikát pro zemědělské výrobky

Zaměřený na bezpečnost potravin a produktů, například na kontrolu minimálního množství reziduí v ovoci (MLR).

Ocenění