OUČR

Ovocnářská unie České republiky

Jsme členy profesního sdružení ovocnářů, pedagogů a školkařů České republiky.

Unie zastupuje členy v jednáních s orgány státní správy a partnerských organizací. Dále nabízí odborné poradenství, styk s médii a veřejností.

Více informací najdete na stránkách ovocnarska-unie.cz