SISPO

Systém pro integrované pěstování ovoce

Naše jablka v minulosti dostala ochrannou známkou SISPO. Tato známka se uděluje jen ovoci pěstovanému výhradně v Česku.

SISPO je orgán OUČR dohlížející na správnou zemědělskou praxi, zejména s důrazem na environmentální podmínky, jejich plnění a kontrolu.